×

Politseinike ründamine: tänavu 29 kallaletungi

"Eestis ei ole teist inimest, kelle soontest on nii palju keemiat läbi voolanud, kui minu omadest."

Kas Ojasoo libastumine andis poliitikutele võimaluse kättemaksuks etenduste eest?