Kohtutäiturid | II samba väljamakseid meie pidupäevaks nimetada on küüniline

Helen Rives, kohtutäiturite ja pankrotihaldurite koja kantsler, 10. september 2021

Robert Sarv ja Kaire Sepper nimetavad Õhtulehe arvamusloos  „Mida teha, kui kohtutäitur pensioniraha kallale kipub?“ 3. septembrit 2021 kohtutäiturite pidupäevaks. Seda põhjusel, et kõigile, kes olid esitanud 2021.aasta alguses vastavasisulise avalduse II samba lõpetamiseks, laekus  sellel päeval  pensioniosakute müügist laekunud raha. Pensioni II samba väljamaksete päeva kohtutäiturite pidupäevaks nimetada tundub äärmiselt  küüniline. Paljudele jääb mulje, et kohtutäitur kiusab, arestib põhjuse või õigusliku aluseta tema vara või pangakonto.

Kohtutäitur on isik, kes peab avalik-õiguslikku ametit ning kelle ametitegevus jaguneb ametitoiminguteks ja ametiteenusteks. Täitemenetluse läbiviimisel on sagedaimaks ametitoiminguks võlgniku vara arestimine täitemenetluse seadustiku alusel. Täitemenetluste alustamise avaldused  jõuavad kohtutäiturile seetõttu, et võlausaldajaga sõlmitud laenu-, krediidi-, liisingu- või muudest lepingutest tulenevaid kokkuleppeid pacta sunt servanda ei täideta ning viimaseks võimaluseks võlgnevuse sissenõudmisel jääb nõude sundtäitmisele pööramine. 

Artikli täismahus lugemiseks vajuta:
Proovi Digilehte
0€/nädal
Oled juba lugeja?